1 of 30, total results: 430
display:
items per page  
39889

THVE-400 | Thomastik Versum Cello Saitensatz 4/4

Cello Saitensatz 4/4, Medium, Steel Core

39890

THVE-41 | Thomastik Versum Einzelsaite für Cello A-1 4/4

Einzelsaite für Cello A-1 4/4, Medium, Steel Core, Multi Alloy

39891

THVE-42 | Thomastik Versum Einzelsaite für Cello D-2 4/4

Einzelsaite für Cello D-2 4/4, Medium, Steel Core, Multi Alloy

39892

THVE-43 | Thomastik Versum Einzelsaite für Cello G-3 4/4

Einzelsaite für Cello G-3 4/4, Medium, Spiral Core, Tungsten/Chrom

39893

THVE-44 | Thomastik Versum Einzelsaite für Cello C-4 4/4

Einzelsaite für Cello C-4 4/4, Medium, Spiral Core, Tungsten/Chrom

41609

THVES-41 | Thomastik Versum Solo Einzelsaite für Cello A-1 4/4

Einzelsaite für Cello A-1 4/4, Medium, Steel Core, Multi Alloy

41610

THVES-42 | Thomastik Versum Solo Einzelsaite für Cello D-2 4/4

Einzelsaite für Cello D-2 4/4, Medium, Steel Core, Multi Alloy

43112

THVES-43 | Thomastik Versum Solo cello string G-3 4/4

cello string G-3 4/4, medium, spiral core, tungsten/ chrome

43113

THVES-44 | Thomastik Versum Solo cello string C-4 4/4

cello string C-4 4/4, medium, spiral core, tungsten/ chrome

42484

THAL-400 | Thomastik Alphayue cello string set 4/4

cello string set 4/4, medium

42485

THAL-41 | Thomastik Alphayue cello string A-1 4/4

cello string A-1 4/4, medium, steel core, Hydronalium wound

42486

THAL-42 | Thomastik Alphayue cello string D-2 4/4

cello string D-2 4/4, medium, steel core, multialloy wound

42487

THAL-43 | Thomastik Alphayue cello string G-3 4/4

cello string G-3 4/4, medium, rope core, chrome wound

42488

THAL-44 | Thomastik Alphayue cello string C-4 4/4

cello string C-4 4/4, medium, rope core, chrome wound

42489

THAL-400-34 | Thomastik Alphayue cello string set 3/4

cello string set 3/4, medium

42490

THAL-41-34 | Thomastik Alphayue cello string A-1 3/4

cello string A-1 3/4, medium, steel core, Hydronalium wound

42491

THAL-42-34 | Thomastik Alphayue cello string D-2 3/4

cello string D-2 3/4, medium, steel core, multialloy wound

42492

THAL-43-34 | Thomastik Alphayue cello string G-3 3/4

cello string G-3 3/4, medium, steel core, chrome wound

42493

THAL-44-34 | Thomastik Alphayue cello string C-4 3/4

cello string C-4 3/4, medium, rope core, chrome wound

38949

THSP-400 | Thomastik Spirit! Cello Saitensatz 4/4

Cello Saitensatz 4/4, Medium, Steel Core

39885

THSP-41 | Thomastik Spirit! Einzelsaite für Cello A-1 4/4

Einzelsaite für Cello A-1 4/4, Medium, Rope Core, Chrom

39886

THSP-42 | Thomastik Spirit! Einzelsaite für Cello D-2 4/4

Einzelsaite für Cello D-2 4/4, Medium, Rope Core, Chrom

39887

THSP-43 | Thomastik Spirit! Einzelsaite für Cello G-3 4/4

Einzelsaite für Cello G-3 4/4, Medium, Rope Core, Chrom

39888

THSP-44 | Thomastik Spirit! Einzelsaite für Cello C-4 4/4

Einzelsaite für Cello C-4 4/4, Medium, Rope Core, Chrom

39883

THSP-400-34 | Thomastik Spirit! Cello Saitensatz 3/4

Cello Saitensatz 3/4, Medium, Steel Core

39884

THSP-400-12 | Thomastik Spirit! Cello Saitensatz 1/2

Cello Saitensatz 1/2, Medium, Steel Core

3474

TH-147 | Thomastik Dominant Cello Saitensatz 4/4

Cello Saitensatz 4/4, Medium, besteht aus TH-142, TH-143, TH-144 und TH-145

3470

TH-142 | Thomastik Dominant Einzelsaite für Cello A-1 4/4

Einzelsaite für Cello A-1 4/4, Medium, Synthetic Core, Chrom

3471

TH-143 | Thomastik Dominant Einzelsaite für Cello D-2 4/4

Einzelsaite für Cello D-2 4/4, Medium, Synthetic Core, Chrom

3472

TH-144 | Thomastik Dominant Einzelsaite für Cello G-3 4/4

Einzelsaite für Cello G-3 4/4, Medium, Synthetic Core, Chrom


1 of 30, total results: 430
^